Fejlesztés

A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara 2012-ben ünnepli alapításának 50. évfordulóját. Elődjét, a felsőfokú földmérési technikumot (illetve a szaktechnikumokat) 1962-ben alapították Székesfehérvárott. Tíz évvel később, 1972-ben csatlakozott az NymE elődintézményéhez, az Erdészeti és Faipari egyetemhez földmérő üzemmérnök képzéssel. 1974-től indult meg

A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara 2012-ben ünnepli alapításának 50. évfordulóját. Elődjét, a felsőfokú földmérési technikumot (illetve a szaktechnikumokat) 1962-ben alapították Székesfehérvárott. Tíz évvel később, 1972-ben csatlakozott az NymE elődintézményéhez, az Erdészeti és Faipari egyetemhez földmérő üzemmérnök képzéssel. 1974-től indult meg a földrendező képzés, majd később az ingatlan-nyilvántartó szervező (amely átalakult igazgatásszervező szak ingatlan-nyilvántartó szakiránnyá). Legnagyobb képzési létszámunk meghaladta az 1000 főt, ma már ez jelentősen csökkent.

Ugyanakkor ma már a földméréssel és ingatlan-nyilvántartással foglalkozó állami intézmények és vállalkozások jórészt az itt végzett szakembereket foglalkoztatják és a vezetők is jelentős számban közülük kerülnek ki.

Az oktatáshoz korszerű mérőparkkal és számítógép laborokkal rendelkezik az intézmény és a hallgatók nagy részét megfelelően felszerelt kollégiumokban tudja elszállásolni.

Napjaink megnehezült gazdasági helyzetében azonban mind nagyobb teher a közműszolgáltatások díjának kigazdálkodása. Éppen ezért nagy jelentőségű volt az a KEOP pályázat, amely „Energetikai racionalizációt, az oktatási infrastruktúra költséghatékonyabb működtetését célzó beruházások a NYME Geoinformatikai Karán”.

A projekt végrehajtására 2011. május 04-én kötött Támogatási Szerződés-t Prof. Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem  rektora és az Energia Központ (ma: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ=NKEK).